Lékařská péče, pediatr   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Bc. Tereza Matoušková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Křížová
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
Lékařská péče, pediatr

  • Speciálně pedagogické centrum v Trutnově zajišťuje speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, včasnou péči pro děti s mentálním postižením a tvorbu podkladů pro vřazení dětí do speciální školy.
  • Základní a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem pomáhá zajišťovat rozvoj a vzdělávání dětem handicapovaným (mentálně postiženým, s kombinovanými vadami, nevidomým) před jejich předáním do ústavu sociální péče.
  • Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS) Trutnov zajišťuje psychologická vyšetření dětí všech kategorií (screening, diagnostika, poradenství).
  • Rehabilitační pracovnice zajišťuje cvičení Vojtovou metodou a fyzioterapeutickou péči.
  • Logopecká péče je zajištěna v zařízení, po odborné konzultaci v logopedické poradně je nácvik správné výslovnosti prováděn v centru.
  • Sociální pracovnice řeší veškerou sociální problematiku dětí (návrat do vlastní rodiny, odchod dětí do náhradní rodinné péče apod.) Spolupracuje s OSPOD v místě bydliště dítěte, se soudy, se speciálně pedagogickým centrem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, psychologem apod.
  • Pediatr, fyzioterapeutka, sociální pracovnice jsou zaměstnanci DC. Pracovnice spec.pedag.centra, základní a praktické školy a psycholog do DC docházejí.


Ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný středně zdravotnický personál, který si rozšiřuje své vzdělání v akreditovaných kurzech. Pravidelně se u nás provádí canisterapie, výlety do útulku, do ZOO, návštěvy divadla, ale i delší pobyty dětí mimo zařízení díky sponzorským darům.
Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou