Oddělení kojenců a batolat   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Bc. Tereza Matoušková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Křížová
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
Oddělení kojenců a batolat

 • Kapacita je 10 dětí.
 • Přednostně jsou přijímány děti z Královéhradeckého kraje.
 • Poskytujeme 24h zdravotní a výchovnou péči dětem, o něž nemá kdo pečovat, nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině a to převážně dětem od narození do 3 let věku, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů ji není nutné poskytovat i dětem starším (možno do zahájení povinné školní docházky).
 • Přijímány jsou děti týrané, ohrožené prostředím, opuštěné rodiči, zanedbávané a zneužívané na základě předběžného opatření soudu nebo na základě nařízené ústavní výchovy, dále i děti, o něž rodina nejeví zájem, nebo děti přímo z porodnice, u nichž rodiče chtějí podepsat souhlas s osvojením, ale i děti mentálně a zdravotně postižené.
 • U dětí, u nichž rodiče podepsali souhlas s osvojením, nebo proběhl nezájem rodičů nebo jimž byla nařízena ústavní výchova, zajišťujeme náhradní rodinnou péči ve formě pěstounské péče nebo osvojení.
 • Dětem umístěným ze zdravotních důvodů poskytujeme speciální zdravotní péči. Jedná se o děti ohrožené vývojovými vadami, o děti s malabsorbcí, kterým rodiče nejsou schopni zajistit patřičnou dietu, o děti po operaci, o děti s poruchami zraku či nevidomé, děti s poruchami hybnosti, kterým zajišťujeme potřebnou rehabilitaci, včetně tzv. Vojtovy metody.
 • Dle ustanovení § 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče povinnost přispívat na úhradu zaopatření svého dítěte umístěného v našem zařízení. Výše příspěvku je stanovena vyhláškou č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku, ve znění pozdějších předpisů.

  Platby za dítě:

  do 1 roku věku - 45,- Kč na den
  od 1 roku do 3 let věku - 50,- Kč na den
  od 3 let věku - 55,- Kč na den.


Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou