Oddělení pro matky s dětmi   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Bc. Tereza Matoušková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Křížová
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
Oddělení pro matky (otce) s dětmi

  • Po dokončení rekonstrukce v roce 2006 jsme schopni v rámci Královéhradeckého kraje zajistit pobyt matek (otců) s dětmi v zařízení.
  • K dispozici jsou 2 lůžka pro maminku s dítětem.
  • Matku s dítětem lze do zařízení přijmout na žádost orgánu sociálně právní ochrany dětí, na základě předběžného opatření soudu nad dítětem nebo na vlastní žádost rodiče se souhlasem vedení zařízení z těchto důvodů: diagnostických (např. závislost na návykových látkách, psychiatrické diagnózy), výchovných (např. matka neumí, nebo nezvládá péči o dítě), zácviku (v základní péči o dítě, v péči o handicapované dítě, v rehabilitaci dítěte, před propuštěním dítěte do náhradní rodinné péče-zácvik osvojitelky) a utajeného porodu.
  • Matka pečuje o své dítě systémem rooming-in, zpravidla pod dohledem odborného ošetřovatelského personálu.
  • Pobyt matky se řídí vnitřními předpisy zařízení. Matka nesmí být pod vlivem návykových látek.
  • Platba za pobyt matky činí dle vyhlášky č. 56/2012 Sb. částku 150,- Kč za den (zahrnuje celodenní ubytování a stravování), částka za dítě se určuje dle věku (dítě do 1 roku 45,- Kč/den, dítě 1-3 roky 50,- Kč/den a dítě od 3 let věku 55,- Kč/den). Platba zahrnuje celodenní stravování, ubytování a pleny.
  • Při nástupu do zařízení je potřeba mít s sebou: osobní věci a věci pro dítě, hygienické potřeby, občanský průkaz matky, rodný list, očkovací průkaz a kartičku pojištěnce dítěte.
  • Z důvodu utajeného porodu se těhotná žena přijímá v dostatečně dlouhé době před porodem. Utajený porod znamená, že matka přichází k pobytu před porodem dle svého rozhodnutí. Porod je zajištěn po domluvě s matkou na příslušném gynekologicko-porodnickém oddělení. Sociální pracovnice je nápomocna matce při poskytování všech informací, týkajících se event.umístění dítěte do náhradní rodinné péče. Současně matce zajišťuje kontakt s OSPOD, zejména při eventuálním podpisu souhlasu s osvojením podle platných právních norem, se získáváním dávky porodné aj.
  • Ostatním matkám je soc.pracovnice nápomocna při vyřizování všech dávek a pomáhá jim při návratu do běžného života.
Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou