Historie   
kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Bc. Tereza Matoušková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Křížová
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
K trendu výchovy dětí v zařízeních ústavní péče v podmínkách simulujících výchovu rodinou se v blízké době připojí také Dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem.

S koncem měsíce září bude dokončen projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Dostavba Dětského centra Dvůr Králové nad Labem“, reg. číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01377. K projektu byla podána v únoru 2014 žádost o poskytnutí dotace z operačního programu ROP SV, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Projekt úspěšně prošel několika koly hodnocení a o 4 měsíce později byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Způsobilé výdaje projektu jsou tak hrazeny z prostředků EU, dofinancování části výdajů zajistil Královéhradecký kraj. Předmětem projektu je dostavba 5 obytných buněk a objektu šaten k původní budově Dětského centra.

výchova dětí v zařízeních ústavní péče v podmínkách simulujících výchovu rodinou

Do Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem jsou přijímány děti, nad nimiž je nařízena ústavní výchova, děti týrané, ohrožené prostředím, ale také děti mentálně či zdravotně postižené. V souladu se současným evropským trendem se také v České republice začíná výchova dětí starších jednoho roku v zařízeních ústavní péče přesouvat ze skupinové výchovy do podmínek simulujících výchovu rodinou. Tím jsou vytvořeny podmínky pro fixaci návyků, které usnadňují adaptabilitu dítěte při adopci nebo pěstounské péči, dochází také k zachování sourozeneckých vazeb. Realizací projektu došlo v Dětském centru k vybudování buněk rodinného typu o kapacitě max. 5 dětí. Dětem se nejen zlepší kvalita spánku, ale především získají náhled, jak probíhá život v rodině i se všemi domácími povinnostmi (příprava jídla, praní, žehlení, úklid, mytí nádobí). Obvykle tyto základní činnosti nebyly pro děti samozřejmostí ani před pobytem v Dětském centru.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou