hlavní stránka   

Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem, Oddělení kojenců a batolat, Lékařská péče pediatr, Oddělení pro matky s dětmi, Okamžitá pomoc dětem

kontakty:

ředitelka zařízení:
Mgr. Aneta Matoušová
tel. 499 622 280, 731 441 273
reditelka.detskecentrum
@soltrutnov.cz

vedoucí lékařka:
MUDr. Ilona Vaisová

sociální pracovnice
Bc. Tereza Matoušková
tel: 499 620 073, 725 974 939
socialni.detskecentrum
@soltrutnov.cz

sociální pracovnice
Mgr. Veronika Trejbalová
tel: 499 620 073, 720 045 096
socialni2.detskecentrum
@soltrutnov.cz

psycholožka ZDVOP
Mgr. et Mgr. Jana Jebousková

vedoucí pracovnice přímé péče
Bc. Marcela Křížová
tel: 731 441 271
vedouci.detskecentrum
@soltrutnov.cz
DĚTSKÉ CENTRUM Dvůr Králové nad Labem

Děti jsou naše budoucnostNovinky a aktuality:


Trend výchovy dětí v zařízeních ústavní péče

K trendu výchovy dětí v zařízeních ústavní péče v podmínkách simulujících výchovu rodinou se v blízké době připojí také Dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem.

celý článek ...

Poděkování

04.01.2024 7:25:53
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dárcům, kteří dětem splnili jejich přání a postarali se o bohatou vánoční nadílku. Děkujeme firmě Teleflex v Hradci Králové, Tescu ve Dvoře Králové n/L., FEE Transport v Jičíně, paní Smětákové, která zorganizovala sbírku v pražské anglické školce, ZŠ v Bílé Třemešné a všem, kteří se zapojili do projektu Krabice od bot. Dále děkujeme starostovi Libotova Mgr. Filipu Krausovi a firmě CDC Data Dvůr Králové n/L. za štědrý finanční příspěvek a všem ostatním, kteří si nějakou formou vzpomněli.

PF 2024.jpg

Poděkování

27.04.2023 12:59:50
Dne 18.3.2023 uspořádala paní Markéta Hollerová pro děti z našeho zařízení výlet do Pece pod Sněžkou. Obrovské díky patří nejen jí a jejímu partnerovi Martinu Doulíkovi, ale i Grand Hotelu Hradec Pec pod Sněžkou, který dětem přichystal luxusní 4chodové menu a malý dáreček, Bowling Baru Pec pod Sněžkou, který věnoval slevu na hru a sladkosti, Kolínské boudě za poskytnutí hotelového bazénu a herny, Lanovce na Sněžku a Relaxparku za poskytnutí slevy na jízdenky a Taxi-Pec pod Sněžkou za svezení dětí v rolbě. Všem, kteří se na akci podíleli a vykouzlili tím úsměv na tváři našich dětí, patří velké poděkování. Moc si toho vážíme.Poděkování

19.12.2022 9:43:04
Také letos se do předvánočních příprav v našem zařízení zapojila sponzorským darem Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři z Hradce Králové. Za bohatou mikulášskou nadílku pro děti moc děkujeme.

nadílka.jpg mik.nadílka.jpg

Poděkování

01.04.2022 19:03:02
Dne 19.3.2022 uspořádala paní Markéta Hollerová pro děti z našeho ZDVOPu báječný výlet do Pece pod Sněžkou. Děti se projely lanovkou na Růžohorky, kde je hezký výhled na Sněžku. Poté si zařádily na bobové dráze. Po výborném obědě byla naplánovaná okružní jízda v rolbě po vrcholcích hor. Výlet byl zakončený palačinkou a teplým čajem. Děti si sobotní den moc užily a my chceme poděkovat paní Hollerové za to, že akci vymyslela a zrealizovala. Dále děkujeme Aparthotelu Svatý Vavřinec za oběd a dezert, firmě Transport Doulík za vyjížďku rolbou, Café-grill Promenáda za palačinky a čaj a Bobové dráze Relaxpark a lanové dráze Sněžka za poskytnutou slevu na jízdné.Poděkování

06.01.2022 6:39:06
Na nákupu vánoční nadílky se i letos podílely firmy Teleflex Arrow International CR, a.s. Hradec Králové a obchodní dům Tesco Dvůr Králové nad Labem, kterým touto cestou děkujeme, neboť splnily našim dětem jejich přání a i k nám do zařízení tak přišel Ježíšek. Stejně tak děkujeme všem větším i menším dárcům, kteří nás podporují nejen v předvánočním čase, ale i v průběhu celého roku.

PF 2022.pdf

poděkování

09.12.2021 6:36:50
Děkujeme advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři z Hradce Králové, kteří již druhým rokem poskytli finanční prostředky na nákup mikulášské nadílky a vánočních pamlsků pro děti, které pobývají v našem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a Dětském centru. Pro děti, které nemohou být v tomto adventním čase z nejrůznějších důvodů u svých rodin, je zachování tradic a s ním spojené nadílky vždy veselým zpestřením jejich nelehké situace.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

poděkování

09.12.2021 6:32:32
Děkujeme advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři z Hradce Králové, kteří již druhým rokem poskytli finanční prostředky na nákup mikulášské nadílky a vánočních pamlsků pro děti, které pobývají v našem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a Dětském centru. Pro děti, které nemohou být v tomto adventním čase z nejrůznějších důvodů u svých rodin, je zachování tradic a s ním spojené nadílky vždy veselým zpestřením jejich nelehké situace.

1.jpg 2.jpg 4.jpg

Malování kamínků

06.05.2021 8:25:37
I naše děti z Dětského centra se zapojily do aukce malovaných kamínků, které se budou prodávat lidem na facebookové skupině a výtěžek bude použit na financování Domovenek pro klienty Domova Svatého Josefa v Žirči. Domovenky slouží k financování služeb pro jejich klienty. Malování si děti užily a přispěly dobré věci. Malované kamínky našich šikovných umělců si v aukci vedou moc dobře a my jsme na ně po právu pyšní.

malované kamínky.png

Opatření v době koronaviru - návštěvy

23.10.2020 7:22:18
OPATŘENÍ U NÁVŠTĚV RODIČŮ ZA DĚTMI, PLATNÉ OD 23.10.2020: Návštěva nesmí být v léčbě pro infekci COVID-19 a ani být v karanténě a nesmí mít také příznaky infekčního onemocnění, musí být vybavena respirátorem 2. nebo 3. kategorie. Při vstupu do zařízení a odchodu z něj si návštěva provede dezinfekci rukou. Před vstupem návštěvy do zařízení se pracovník dotáže na symptomy onemocnění COVID-19 a změří návštěvníkovi teplotu. V případě zjištění symptomů onemocnění či teplotě vyšší než 37,3 stupně Celsia nebude návštěva umožněna. V případě, že bude rodič po návštěvě zpětně informován o kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, musí tuto skutečnost nahlásit ředitelce zařízení.

desinfekce.png

Poděkování za Den dětí v Libotově

10.06.2019 12:58:53
Poděkování za Dětský den v Libotově Děkujeme panu starostovi obce Libotov Filipu Krausovi, všem organizátorům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, za to, že jim není lhostejný osud znevýhodněných dětí a pozvali je na krásný Den dětí v Libotově, konaný dne 1.6.2019. Naše děti si díky vám všem užily odpoledne plné her a atrakcí: plnily s nadšením úkoly, jedly a pily, bály se v pekle, cákaly se v pěně, chytaly sladkosti padající z letadla a nakonec si odvezly krásné odměny za splněné úkoly.Poděkování společnosti Kimberly Clark Jaroměř

10.05.2019 12:49:00
Děkujeme zaměstnancům Kimberly Clark Jaroměř, kteří věnovali našim dětem 2 obrovské bedny bonbónů. Dále děkujeme společnosti Kimberly Clark za pleny a výrobky dámské hygieny, které nám pravidelně daruje.

DSCN0681.JPG

Den otevřených dveří v Dětském centru

07.05.2019 13:52:12
Zaměstnanci a děti Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem děkují všem, kteří se i v nepříznivém počasí zúčastnili našeho Dne otevřených dveří konaného dne 29.4.2019. Věříme, že odborná i široká veřejnost a zejména děti si náš čarodějnický rej opravdu užili. Děkujeme dárcům z řad návštěvníků za dobrůtky, které přinesli našim dětem, děkujeme žákům ze třídy 5.C paní učitelky Markéty Johnové za jejich finanční dar a dále srdečně děkujeme partnerům akce: ARPA tiskárna, CARLA Dvůr Králové nad Labem, Drogerie František Kočí, DUBEA Dubenec, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, Kooperativa, MAS Královédvorsko, Maso Jičín, Pekárna Choustníkovo Hradiště, Ovoce a zelenina Jan Havrda, Papírnictví u pošty, Polabské uzeniny, SDH Verdek, WIKI hračkářství. Video: Jiří Erlebach

P4291996.JPG

Knihy z Městské knihovny Slavoj

25.02.2019 7:31:28
Děkujeme Městské knihovně Slavoj za krásné knihy, které nám osobně dovezla paní ředitelka knihovny Mgr. Marta Pešková Staníková. Knihy děti nejen potěšily, ale díky knihám z historie našeho regionu se děti i poučí a něco zajímavého dozvědí. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

knihy.jpg

Poděkování za Vánoční dárky

29.01.2019 8:47:09
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří svými dárky udělali radost našim dětem. Dárků se sešlo hodně. Děkujeme všem, kteří jste přispěli. Hypermarketu Tesco za Strom přání, Městskému úřadu Hostinné za dary z akce Krabice od bot, ZŠ Bílá Třemešná, 5. třídě ZŠ Schulzovy sady za výtěžek z Vánočního jarmarku i jednotlivcům za jejich dárky. Dále děkujeme firmě Lesy města Dvůr Králové nad Labem za krásný obrovský stromeček, Pekařství a cukrářství Vít a vnuk Bílá Třemešná za vánoční cukroví a vánočky. Vážíme si Vaší podpory a přejeme Vám hodně zdraví a štěstí do roku 2019.Poděkování manželům Liškovým a jejich neziskové organizaci Duhový domov

29.01.2019 8:30:45
Děkujeme neziskové organizaci Duhový domov manželů Liškových, kteří svým uměním zpříjemnili prostory našeho zařízení. Děti se rády zastavují u stěny s veselými obrázky, které sem manželé Věra a Pavel Liškovi jednoho horkého letního dne namalovali. Díky Vám máme prostředí krásnější. Děkujeme.

DSCN0624.JPG

Poděkování za Den dětí v Libotově

06.06.2018 13:53:46
Děkujeme panu Filipu Krausovi, starostovi obce Libotov za to, že již potřetí pozval naše děti na dětský den do Libotova. Je to velice krásné gesto, které není v dnešní době tak obvyklé. Pan Kraus poslal pro děti a jejich vychovatelky auta, která je na akci i z ní odvezla, děti dostaly poukázku na občerstvení, plnily úkoly, za které si potom vyzvedly krásné hodnotné odměny, ze kterých se budou radovat ještě dlouho. Děti nosí „Libotovské sluneční brýle“, pijí ze skleniček s brčkem, holčičky se zdobí sponkami a náramky, kluci po sobě stříkají vodními pistolemi. S pomalovanými obličeji a barevnými účesy pak měly děti možnost vyřádit se v hasičské pěně, na vodní skluzavce a na závěr si chytit bonbóny, které shazovali z letadla, které přiletělo z nedalekého letiště v Žirči. Velký dík patří všem sponzorům a organizátorům, především však panu starostovi, že naše děti na tuto krásnou akci pozval.Den dětí

29.05.2018 9:08:08
Děkujeme paní Krausové a Hypermarketu Tesco Dvůr Králové nad Labem za zorganizování Dětského dne v Městském útulku pro naše děti. Děti strávily příjemné odpoledne plné zábavy a radosti. Plnily zadané úkoly, projely se na ponících, nechaly si pomalovat obličeje a odměnou jim byly balíčky plné dobrot a dárků. Během celého odpoledne měly možnost využívat skvěle připraveného zdravého občerstvení a postaráno bylo i o pitný režim dětí. Děti o prožitém odpoledni mluvily s velkým nadšením a budou na něj dlouho vzpomínat. Všem, kteří se na přípravě podíleli, patří velké díky. Vážíme si Vaší podpory.

tesco_logo.jpg

Děkujeme Hypermarketu Tesco

04.05.2018 13:40:15
Děkujeme Hypermarketu Tesco Dvůr Králové nad Labem za uspořádání sbírky pro naše děti a všem zákazníkům, kteří se této sbírky zúčastnili. Vážíme si Vaší podpory.

tesco_podekovani.JPG tesco_logo.JPG

Poděkování

10.01.2018 12:12:24
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem těm, kterým není lhostejný osud dětí, které nežijí ve vlastní rodině a formou dárečků jim zpříjemnili vánoční čas. Děkujeme Lesům města Dvůr Králové nad Labem za nádherný vánoční stromek, Pekařství, cukrářství Vít a vnuk Bílá Třemešná za vánoční cukroví a vánočky, společnosti DM Drogerie, zaměstnancům České spořitelny, společnosti Tesco Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Bílá Třemešná, paní Lence Kuchařové a ZŠ Mládežnická Trutnov i všem jednotlivcům, kteří poslali nebo přivezli dárky dětem. Moc děkujeme, vážíme si Vaší podpory a do nového roku přejeme hodně zdraví, životního optimismu a osobních i pracovních úspěchů.

PF 2018.JPG

Dětský den v Libotově 2017

20.06.2017 8:16:20
Dne 10.6.2017 jsme měli již podruhé možnost zúčastnit se s našimi dětmi úžasné akce v Libotově, na kterou nás pozval starosta obce Filip Kraus. Jemu a všem, kteří se na pořádání dětského dne podíleli, patří obrovské díky. Děti si den moc užily, vyřádily se při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích, projely se v kočáru taženém koněm, nechaly si namalovat obličeje a barevně nastříkat účesy, navštívily peklo a na závěr chytaly bonbóny, které "pršely z nebe". Panu starostovi ještě jednou děkujeme za pozvání a za zorganizování báječného dne.Poděkování dárcům

03.01.2017 15:07:17
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří jakýmkoliv způsobem zpříjemnili Vánoce umístěným dětem. Dárečků se sešlo opravdu mnoho. Děkujeme jednotlivcům, ale i skupinám lidí za Strom přání v Tescu ve Dvoře Králové n/L., Základní škole v Bílé Třemešné za sbírku drogistických potřeb, Veronice Vosáhlové a Mirce Kameníkové za koncert, jehož výtěžek byl použit na nákup spacích pytlů pro děti, a ostatním, kteří se jakkoliv podíleli. Moc děkujeme a vážíme si Vaší podpory.

vánoční strom 2016.JPG

PF 2017

13.12.2016 9:33:03
Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc, v záři světel stromečku, ať zdraví, láska a klid zavítají i do Vašeho domečku. Zdraví, lásku, radost na Vánoce, také štěstí v novém roce 2017 Vám přejí děti a zaměstnanci Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem

PF 2017.JPG

Poohlédnutí za prázdninami

19.10.2016 9:14:47
O prázdninách jsme pro děti naplánovaly 2 pobyty. První týdenní pobyt proběhl v červenci v rekreačním středisku Svatá Kateřina u Chotěvic. Děti chodily na procházky, do lesa, kde se učily poznávat jedlé a nejedlé houby a těmi jedlými houbami hojně zásobovaly tamní kuchyň. Děti rády sbíraly a jedly borůvky. Často využívaly dětské hřiště s prolézačkami a pískové hřiště na volejbal. Krmení zvířat (velbloudů, opic, lvů) bylo pro ně velkým zážitkem. Za pěkného počasí vyrazily větší děti na koupaliště do Trutnova. Samozřejmě nechybělo ani tradiční opékání vuřtů, děti se musely postarat o topení a nakonec o důkladné uhašení ohniště. Dalších 14 dní v srpnu strávily děti na pobytu v Peci pod Sněžkou. Během dvou týdnů prošly údolím Zeleného potoka na Jelení louky, Obřím dolem podél řeky Úpy, navštívily pouť v Horním Maršově, Modrý důl, vyjely lanovkou na rozhlednu Hnědý vrch, pokořily naši nejvyšší horu Sněžku, radovaly se z jízd na bobové dráze, vyšly na Pražskou boudu, odkud byl nádherný výhled do kraje. Samozřejmě si užívaly houbařské a borůvkové sezóny. Pokud počasí zrovna nepřálo, probíhaly společné hry ve společenské místnosti. Poslední den se rozdávaly diplomy a sladké ceny, probíhala diskotéka a karneval. Děti se z pobytů vrátily spokojeny a plny zážitků. Tímto moc děkujeme sponzorům za jejich finanční dary, z kterých byly pobyty dětí hrazeny.

DSCN3888.jpg DSCN3931.jpg DSCN3976.jpg

Den dětí v Kopidlně

19.07.2016 8:35:52
Tímto bychom chtěli poděkovat Střední zahradnické škole v Kopidlně za uspořádání dětského dne. Počasí tentokrát přálo, děti z dětského centra opět strávily krásné dopoledne v pohádkové říši. Děti plnily zajímavé úkoly a k tomu jim dělaly společnost pohádkové postavičky. Do centra se vrátily nadšeny a plny dojmů.

DSCN3749.jpg DSCN3781.jpg DSCN3788.jpg

Den dětí v Libotově

06.06.2016 7:27:08
Dne 28.5.2016 se konal dětský den v Libotově, na který nás pozval starosta obce Filip Kraus. Pro děti z dětského centra zajistil odvoz a nádherný program. Zážitků bylo opravdu mnoho, počínaje jízdou v taxíku, plněním úkolů na jednotlivých stanovištích, dováděním v pěně, jízdou v kočáru tažený koněm, svezením na čtyřkolce, občerstvením a konče přeletem letadla s bonbóny a volnou zábavou. Děti o dni plném prožitků povídaly ještě několik dní. Tímto ještě jednou moc děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další akci.

DSCN3619.JPG DSCN3622.JPG DSCN3637.JPG

Poděkování

08.01.2016 13:42:15
Čas vánoční je již za námi, nastal nový rok. Tímto bychom se rádi ohlédli za minulým rokem, za lidmi, kteří našim dětem zpříjemnili vánoční čas. Děkujeme ZŠ Podharť za Mikuláše, čerty a anděly, žákům sboru ZŠ Schulzovy sady, kteří přišli zazpívat vánoční koledy, dále pak Lesům ČR za nádherný vánoční strom, paní Chlápkové, pěstounům a jejich dětem za upečení perníčků, paní Prausové za mikulášskou nadílku, Petru Filoušovi z Boskovic za knížky, paní Pšeničkové z Rokytnice n/Jizerou, Dobrotetám, Tescu Dvůr Králové n/L. a lidem, kteří spolupracovali s Tescem na zakoupení vánočních dárků pro děti, paní Karolíně z Holandska za dárečky pro děti, IKEE z Prahy za plyšáky, Divadlu Neslyším z Brna za pohádkové představení, pekařství Vít a vnuk Bílá Třemešná, pekárně BEAS v Choustníkově Hradišti a všem, kteří nechtěli být jmenováni.

Mikuláš.jpg Vánoční strom 2015.jpg Tahání řepy.JPG

PF 2016

10.12.2015 9:51:46
Kouzelné prožití svátků vánočních, úspěšný a pohodový rok 2016 Vám přejí děti a zaměstnanci Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem.

PF 2016.jpg

Červencový pobyt dětí na horách

15.09.2015 13:24:46
Díky sponzorům vyrazily děti z dětského centra a ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s „tetami“ na 4 týdenní pobyt do penzionu Blesk v Horní Malé Úpě. Hory nabízejí nespočet možností, děti zažily mnohá dobrodružství. Vyjely lanovkou na Sněžku, prošly se v Peci pod Sněžkou, jezdily vláčkem po Horní Malé Úpě, procházely pohádkovou cestu nádhernou krajinou, kde sbíraly a jedly borůvky. Nejraději měly hřiště, kde lezly po prolézačkách, skákaly na trampolíně a houpaly se. Když i na horách bylo teplo, koupaly se v bazéncích před penzionem. Užívaly si klid a pohodu.

DSCN2442.JPG DSCN2415.JPG DSCN2365.JPG

Dětský den v Kopidlně

20.07.2015 10:54:26
Opět po roce nás pozvala Střední zahradnická škola v Kopidlně na dětský den. Počasí nebylo zrovna teplé, ale hlavně že nepršelo. Děti v parku procházely jednotlivými stanovišti a plnily úkoly. Zastavily se u Asterixe a Obelixe, kde vařily a pily kouzelný nápoj, Karkulce pomáhaly sbírat šišky do košíčku, seděly na velkém traktoru, malovaly jak na papíry, tak na zem, chytaly rybičky u hastrmana, fotily se s princeznami a užívaly si dalších pohádkových postav, s kterými zažily další dobrodružství. Tímto organizátorům moc děkujeme za pozvání a za kouzelně pohádkový program pro děti.

DSCN2254.JPG DSCN2260.JPG DSCN2275.JPG

Pobyt v Českém ráji

11.05.2015 8:21:26
Opět po roce vyrazily tety s dětmi z dětského centra na ozdravný pobyt. Jako již 2 roky předtím zvolily okolí Českého ráje, kde byly velmi spokojeny. Navštívily malou vesničku Smrčí, kde byly ubytovaný v krásné chalupě. Děti měly vlastní pokojíčky, kde večer usínaly unaveny, ale plny zážitků z celého dne. Na chalupě vařily tety, takže děti nejen viděly, jak probíhá příprava jídla, ale i pomáhaly tetám. Celý týden jim přálo počasí, takže každý den chodily na dlouhé výlety hlavně do skal (tam se dětem nejvíce líbilo), opékaly vuřty na ohni a lízaly zmrzlinu. Dětem i tetám se pobyt moc líbil a těší se na další. Tímto moc děkujeme sponzorům za finanční příspěvky, díky nimž děti mohou vyrazit na ozdravný pobyt.

DSCN1807.jpg DSCN1755.jpg DSCN1795.jpg

Poděkování za Vánoce

08.01.2015 11:09:19
Rádi bychom poděkovali všem dárcům za zpříjemnění vánočního času pro děti a za dárky, kterých bylo mnoho a děti si jich moc užily. Děkujeme žákům sboru ZŠ Schulzovy sady, kteří přišli zazpívat vánoční koledy, ZŠ Podharť za Mikuláše, čerty a anděly, dále pak Lesům ČR za nádherný vánoční strom, paní Štoskové a ZŠ v Trutnově, která uspořádala sbírku, paní Jarkovské, paní Kasperové z Trutnova, paní Hemelíkové a Huškové z Hradce Králové, paní Klazarové a prodejnám Deichmann, paní Pšeničkové z Rokytnice n/Jiz., Tescu Dvůr Králové n/L. a lidem, kteří spolupracovali s Tescem a finanční částkou přispěli na zakoupení dárků, slečně Evě a její kamarádce za přednes vánočních koled, Věře Kudrnové za fotografování dětí, GE Money Bank, Carle Dvůr Králové n/L., ZŠ v Bílé Třemešné, paní Karolíně z Holandska, fanouškům HC a FK hokeje z Trutnovska, pekařství Katka Dvůr Králové n/L. a pekařství Vít a vnuk Bílá Třemešná.

DSCN1349.jpg

Poděkování

11.07.2014 13:24:50
Rádi bychom touto cestou poděkovali O.S. DéKá events, konkrétně Janě Pechlátové, která uskutečnila výstavu Wonderland dne 30.5.2014 v Schulzových sadech ve Dvoře Králové nad Labem. Výtěžek z této výstavy putoval našim dětem na zakoupení venkovní atrakce. Dále děkujeme za poskytnutí daru hypermarketu TESCO ve Dvoře Králové nad Labem. Dar obsahoval různé hračky, knížky, brusle, školní pomůcky, DVD a mnoho jiného. Velice si vážíme Vaší podpory.

venkovni atrakce.JPG

Den dětí v Kopidlně

06.06.2014 8:52:56
Uplynul rok a Střední zahradnická škola v Kopidlně opět pořádala dětský den. Pro nepřízeň počasí se akce konala v tělocvičně. Dětem to vůbec nevadilo, především byly rády za hry, aktivity a sladkosti. Zpět do dětského centra se vrátily po dobrém obědě zcela unaveny, ale plny dojmů. Tímto organizátorům velmi děkujeme a vážíme si jejich snahy udělat dětem pěkný den.V přírodě na Hrubé Skále

18.04.2014 9:14:29
Koncem března a začátkem dubna byly děti z našeho zařízení s „tetami“ opět na ozdravném pobytu. Tentokrát tety zvolily Český ráj, chalupu na Hrubé Skále. Jim i dětem se tam moc líbilo, protože tamní příroda je zajímavá a jiná než u nás. S dětmi chodily každý den na dlouhé výlety, kde pozorovaly v rybnících žáby, labutě a kachny. Labutě každý den zásobily nesnědeným chlebem a rohlíky. Poté se cestou mezi skalami vracely unaveny a hladovy domů. Dětem se o jídlo staraly samy tety, takže viděly přípravu pokrmů jako v domácím prostředí. Celý týden měly krásné počasí, takže mohly posedět i u ohýnku a opéct vuřty. Výlet se uskutečnil díky sponzorským darům, za které ještě jednou moc děkujeme. Děti na výlet stále vzpomínají a ptají se, kdy pojedou znovu.

DSCN0425.JPG DSCN0478.JPG DSCN0480.JPG

Ochrana osobních údajů

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | RIAPS | Rehabilitační ústav | Léčebna zrakových vad | Dětské centrum
Dětská ozdravovna SVATÝ PETR | Dětská ozdravovna Karkulka Pec pod Sněžkou